Οι ακόλουθοι όροι χρήσης και τα περιέχομενα του ιστότοπου μπορούν να τροποιηθούν απ’ το sexygram.gr οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποιήση. Αυτοί οι όροι (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων) ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων συνεργατών λιανικής πώλησης, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Αυτοί οι όροι ισχύουν μόνο για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και δεν μεταβάλλουν με οποιονδήποτε  τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή ηλεκτρονικής συμφωνίας που έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει με την sexygram.gr σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

A. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος και όλα τα υλικά σε αυτόν, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλους ισχύοντες νόμους. Τα υλικά αυτά ανήκουν στο sexygram.gr ή χρησιμοποιούνται με την αδειοδότηση των ιδιοκτητών τους εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Αυτά τα υλικά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε φωτογραφίες, εικόνες, εικονογραφήσεις, κείμενα, βίντεο και/ή αρχεία ήχου, σχέδια, εμπορικά σήματα, λογότυπα, συνθήματα, μορφές παρουσίασης καιάλλα υλικά σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε χρήση αυτών τον υλικών, χωρίς ειδικη γραπτή συγκατάθεση του sexygram.gr απαγορεύεται αυστηρά. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται παγκοσμίως.

B. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση, η βαθιά σύνδεση (deep-linking), η περίκλειση ή διαφορετικά η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου, σχεδίασης, εικόνας, διάταξης σελίδας ή άλλων πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του sexygram.gr. Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται η χρήση εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, λογότυπου, συνθήματος ή ονόματος προϊόντος ή υπηρεσίας του sexygram.gr σε μετα ετικέτες ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή κρυφού κειμένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του sexygram.gr.

C. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει σύνδεσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, που δεν ανήκουν στο sexygram.gr, οι οποίοι παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Το sexygram.gr δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για το περιέχομενο ή τις πληροφορίες αυτών των δικτυακών τόπων. Οποιεσδήποτε ανησυχίες ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνονται στους χειριστές ή τους ιδιοκτήτες τους.

D. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΕΙΣ

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστοσελίδων γίνεται με δική σας ευθύνη. Το sexygram.gr δεν φέρει ευθύνει για όποια απώλεια ή ζημιά προκύπτει από ή εξαιτίας της εξαρτώμενης πληροφόρησης σας, η οποία λαμβάνεται από αυτή την ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι συνδεμένη σε αυτή.

Το sexygram.gr και οι προμηθευτές του δεν προβάλλουν καμία παραστατική δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που είναι προσβάσιμη από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

E. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τη χρήση αυτού του Δικτυακού τόπου θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Κάθε διαφορά θα επιλυθεί αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας.

Πραγματοποιόντας συναλλαγές σ’ αυτήν την ιστοσελίδα είστε σύμφωνοι με το sexygram.gr. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται είτε από την PayPal στην Ευρώπη είτε από την Eurobank που εδρεύει στην Ελλάδα.